image/svg+xml
image/svg+xml

Komisyonlar ve Koordinatörlükler

SBKY Bölümü Komisyonlar ve Koordinatörlükler

(2021-2022 Akademik Yılı)

Muafiyet ve İntibak Komisyonu

Başkan: Doç. Dr. Ömer BAYKAL
Üye: Öğr. Gör. Hüseyin ÖZBAY
Üye: Arş. Gör. Beyhan ERKURT 

Eğitim Komisyonu

Başkan: Öğr. Gör. Sadık KOCABAŞ
Üye: Arş. Gör. Dr. Leyla ÇİFTÇİ
Üye: Arş. Gör. Barış ACUN                                                                   

Staj Komisyonu

Başkan: Arş. Gör.Dr. Feriştah YILMAZ
Üye: Arş. Gör. Beyhan ERKURT
Üye: Arş. Gör. Dr. Leyla ÇİFTÇİ                                                                  

Mezunlarla İletişim Komisyonu
Başkan: Arş. Gör. Dr. Leyla ÇİFTÇİ
Üye: Arş. Gör. Onur COMBA
Üye: Arş. Gör. Elif KILINÇ

Bölüm Uluslararası Öğrenci Danışmanı: Arş. Gör. Beyhan ERKURT 

Bölüm Uluslararası Öğrenci Danışmanı: (Yedek) Öğr. Gör. Sadık KOCABAŞ

ABD Uluslararası Öğrenci Koordinatörü: Arş. Gör. Beyhan ERKURT 

ABD Uluslararası Öğrenci Koordinatör Yardımcısı: Öğr. Gör. Sadık KOCABAŞ

Çift Anadal-Yandal Programı Sorumlusu: Arş. Gör. Elif KILINÇ  

Erasmus Koordinatörü: Arş. Gör. Elif KILINÇ 

Farabi Koordinatörü: Dr. Öğr. Üyesi Salih ÇİFTÇİ

Mevlana Koordinatörü: Öğr. Gör. Hüseyin ÖZBAY

Uzaktan Eğitim Koordinatörü: Arş. Gör. Onur COMBA