image/svg+xml
image/svg+xml

Misyon ve Vizyon

Misyon

Misyonumuz, öğrencilere, Türkiye'de ve dünyada gerçekleşen olayları analiz etme ve sorunlara çözüm bulma gibi yetenekleri kazandırmaya yönelik gerekli felsefi düşüncenin kazandırılması ve bilimsel altyapının sağlanmasıdır.

Vizyon

Vizyonumuz, Bartın Üniversitesi Stratejik Planı ile uyumlu ve çözüm odaklı bir yaklaşımla bilimsel ve toplumsal sorunlara yönelik araştırma ve uygulamalar gerçekleştiren, kurumsal kültürü ve aidiyet duygusu yüksek, verdiği iyi eğitim ve yetiştirdiği kaliteli öğrencilerle tercih edilen bir bölüm olmaktır.

Temel Değerler

  • İnsana ve doğaya saygı
  • Hakkaniyet
  • Hoşgörü
  • Etik değerlere bağlılık
  • Katılımcılık
  • Şeffaflık
  • Hesap verebilirlik
  • Özgür akademik düşünce
  • Özgün akademik çalışma
  • Sosyal sorumluluk