image/svg+xml
image/svg+xml

Hakkımızda

Bölüm Hakkında

Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi, siyasi ve idari konuları odağına alan çok disiplinli bir bölümdür. Bir taraftan yasama, yürütme, yargı gibi devletin anatomisi diyebileceğimiz temel kurumlarıyla ilgilenirken, diğer yandan da devletin fizyolojisini teşkil eden karar ve politika oluşturma süreçlerini inceler. Bölümümüzde Yönetim Bilimleri, Hukuk Bilimleri, Kentleşme ve Çevre Sorunları ile Siyaset ve Sosyal Bilimler Anabilim Dalları bulunmaktadır.

Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi bölümü, öğrencilerin idari yeteneklerinin geliştirilmesi yanında, ilgi alanlarına uygun olarak açtığı derslerle bilgi düzeylerini en üst düzeye çıkarmayı hedeflemektedir. Aynı zamanda bölümümüz, öğrencilere günlük hayatta karşılaşılan siyasi, idari, iktisadi, sosyal veya kültürel mesele veya problemlerin mahiyetini anlama ve çözümler üretmede yeni bakış açıları kazandırmaya çalışmaktadır.

Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi programı, anabilim dallarının temel dersleri yanında iktisat, işletme, yönetim bilişim sistemleri ve uluslararası ilişkiler gibi bölümlerin ana dersleriyle genişletilmiş ve zenginleştirilmiştir. Ayrıca öğrencilerin ilgi alanlarına yönelik seçmeli dersler de programın önemli bir kısmını oluşturmaktadır.

Amacımız

Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi bölümünün amacı, öğrencilere, Türkiye'de ve dünyada gerçekleşen olayları analiz etme, sorunlara çözüm bulma gibi yetenekleri kazandırmaya yönelik gerekli felsefi ve bilimsel altyapının sağlanmasıdır. Bir başka deyişle öğrencilere, olguları siyaset bilimi ve kamu yönetimi bakış açısından kavrayabilme yeteneği kazandırılmaya çalışılmaktadır. Bilimsel esaslara göre yürütülen derslerde öğrencilerin bilgi düzeyi en üst düzeye çıkarılmakla birlikte bir yöneticide bulunması gereken yönetsel yetenekler de kazandırılmaya çalışılmaktadır. Tüm bunların yanında bölüm öğrencilerine, disiplinler arası araştırma ve çalışma yapabilmelerine yönelik gerekli bilgi ve yeteneklerin kazandırılması da amaçlanmaktadır.