Komisyonlar ve Koordinatörlükler


Staj Komisyonu

Başkan: Dr. Öğr. Üyesi Mesut KAYAER

Üye: Arş. Gör. Feriştah YILMAZ

Üye: Arş. Gör. Beyhan ERKURT


Çift Anadal-Yandal Programı Sorumlusu: Öğr. Gör. Sadık KOCABAŞ


Uzaktan Eğitim Bölüm Koordinatörü: Arş. Gör. Onur COMBA

 

Bölüm Farabi Koordinatörü : Dr. Öğr. Üyesi Salih ÇİFTÇİ


Bölüm Erasmus Koordinatörü : Arş. Gör. Onur COMBA


Bölüm Mevlana Koordinatörü: Öğr. Gör. Hüseyin ÖZBAY