Bölüm Başkanlığı

        
Doç. Dr. Mahmut Bozan                                            
Bölüm Başkanı                                                            
0 378 223 5394                                                           
mbozan@bartin.edu.tr 


Yard. Doç. Dr. Beyza Özturanlı
Bölüm Başkan Yardımcısı
0 378 223 5395
bozturanli@bartin.edu.tr

                                             

0 (378) 223 53 99 - 0 (378) 223 50 39 - -

Copyright Bartın Üniversitesi