Bölüm Başkanlığı

         

Doç. Dr. Mahmut Bozan                                            
Bölüm Başkanı                                                            
0 378 223 5394                                                           
mbozan@bartin.edu.tr Yard. Doç. Dr. Beyza Özturanlı
Bölüm Başkan Yardımcısı
0 378 223 5395
bozturanli@bartin.edu.tr

                                             

Tel: 0 (378) 223 53 99 Belge Geçer: 0 (378) 223 50 39 E-posta: iibf@bartin.edu.tr

Copyright Bartın Üniversitesi