Bölüm Başkanlığı

        
Doç. Dr. Mahmut Bozan                                            
Bölüm Başkanı                                                            
0 378 223 5394                                                           
mbozan@bartin.edu.tr 


Dr. Öğr. Üyesi Beyza Özturanlı Şanda
Bölüm Başkan Yardımcısı
0 378 223 5395
bozturanli@bartin.edu.tr